Databeskyttelseserklæring

I. Navn og adresse på den ansvarlige

Den ansvarlige person som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslovgivninger i EU-medlemslandene samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:

 

Pendix GmbH

Inner Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Tyskland 

 

repræsenteret af deres bestyrelsesmedlemmer Thomas Herzog og Christian Hennig

Indtastning i handelsregistret Amtsgericht Chemnitz

Registreringsnummer:HRB 28452

 

II.Navn og adresse på databeskyttelsesansvarlig

Den databeskyttelsesansvarlige person er:

 

Markus Heckel

Pendix GmbH

Inner Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Tyskland 

E-mail: dataprotection@pendix.com

III.Generelle oplysninger om databehandling

1.Omfanget af behandlingen af ​​personoplysninger

Vi behandler i princippet kun personoplysninger fra vores brugere, for så vidt som dette er nødvendigt for at give et fungerende websted og vores indhold og tjenester.Behandling af personoplysninger fra vores brugere finder sted regelmæssigt kun med brugerens samtykke.En undtagelse gælder i tilfælde, hvor behandling af data er tilladt i henhold til loven. 

2.Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang vi opnår samtykke fra den registrerede person til behandling af personoplysninger, tjener artikel 6 stk. 1 lit. a i EU-databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag for behandling af personoplysninger.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, tjener artikel 6 stk. 1 lit. b DSGVO som retsgrundlag.Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre førkontraktlige orhandlinger.

For så vidt som behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener artikel 6 stk. 1 lit. c DSGVO som retsgrundlag.

Hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, og ikke opvejer den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, tjener artikel 6, stk. 1, lit. f DSGVO som retsgrundlag for forarbejdning. 

3.Datasletning og lagringsvarighed

Brugerens personoplysninger slettes eller blokeres, så snart oplagringsformålet er bortfaldet.Desuden kan sådan opbevaring finde sted, hvis den europæiske eller nationale lovgiver fastsætter det i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den ansvarlige er underlagt, blev forudset.Blokering eller sletning af data foregår også, når en opbevaringsperiode, der foreskrives af de nævnte standarder udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene for indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af kontrakten.

 

IV.Tilvejebringelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

1.Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores hjemmeside åbnes, samler vores system automatisk data og information fra computersystemet på den kaldende computer. 

Følgende data indsamles her:

• Dato, klokkeslæt, adgangsstatus (fil fundet, ikke fundet osv.). Og anmodningen som din browser stillede til serveren,

• mængden af ​​overførte data og hjemmesiden, hvorfra du kom til den ønskede side (IP-adresse),

• de enkelte sider på vores hjemmeside, som du besøger og

• oplysninger om produkt og version af den anvendte browser (User-Agent), det foretrukne sprog og IP-adressen.

 

Dataene gemmes også i logfilerne i vores system.En opbevaring af disse data sammen med andre personoplysninger fra brugeren finder ikke sted.

2.Retsgrundlag for databehandling 

Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler er artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

3.Formålet med databehandling

Den midlertidige opbevaring af IP-adressen af ​​systemet er nødvendig for at tillade levering af hjemmesiden til brugerens computer.For at gøre dette skal brugerens IP-adresse opbevares i løbet af sessionen. 

Lagring i logfiler er lavet for at sikre funktionaliteten af ​​hjemmesiden.Derudover bruges dataene til at optimere hjemmesiden og sikkerheden af ​​vores informationsteknologiske systemer.En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng. 

 

Til dette formål ligger også er vores legitime interesse i behandling af data i henhold til artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

4.Varighed af opbevaring

Personoplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling.I tilfælde af indsamling af dataene for at levere hjemmesiden, er dette tilfældet, når den respektive session er afsluttet.I tilfælde af lagring af data i logfiler, er dette tilfældet efter senest seksogtyve måneder. 

5.Indsigelses- og elimineringsmulighed

Indsamling af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er afgørende for driften af ​​hjemmesiden.Der er derfor ingen modsigelsesret fra brugerens side. 

V. Brug af cookies

1.Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside bruger cookies.Cookies er tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren eller internetbrowseren på brugerens computersystem.Når en bruger besøger et websted, kan en cookie gemmes på brugerens operativsystem.Denne cookie indeholder en karakteristisk streng, der gør det muligt at identificere browseren unikt, når hjemmesiden genåbnes. 

Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig.Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den kaldende browser kan identificeres, selv efter en sideskift.

Følgende data gemmes og sendes i cookies:

• Sprogindstillinger

• Forespørgsel (filnavn på den ønskede fil)

• Browsertype / Version (Eks.:Internet Explorer 6.0)

• Browsersprog (f.eks.:Tysk)

• brugt operativsystem (f.eks.:Windows XP)

• Referrer URL (den tidligere besøgte side)

• Forkortet IP-adresse for geografisk genkendelse

• Tidspunkt for adgang

• Klik

• Oplysninger om, hvorvidt webstedsbrugeren er logget ind på forhandlerområdet eller ej

 

2.Retsgrundlag for databehandling 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af cookies er artikel 6, stk. 1, lit. f DSGVO.

3.Formålet med databehandling

Formålet med at bruge cookies er at lette brugen af ​​websteder for brugere.Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies.For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, selv efter et sideskift.

Vi kræver cookies til følgende anvendelser:

• Identifikation af brugerens session i serverens hukommelse;

• Forhindring og forsvar mod angreb;

• Forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden via Google Analytics

• Brug af det interne forhandlerområde med login / logout funktion

Brugerdata indsamlet af cookies vil ikke blive brugt til at oprette brugerprofiler.

Til dette formål ligger også vores berettigede interesse i behandling af personoplysninger i henhold til artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO. 

4.Varighed af lagrings-, indsigelses- og elimineringsmuligheder

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres fra denne til vores hjemmeside.Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af ​​cookies.Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af ​​cookies.Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes.Dette kan også gøres automatisk.Hvis cookies er deaktiveret for vores hjemmeside, er det muligvis ikke muligt at bruge alle funktionerne på hjemmesiden til fulde.

 

VI.Nyhedsbrev

1.Beskrivelse og omfang af databehandling

Interesserede har mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev.Registreringen for nyhedsbrevet sker via det manuelt udfyldte stamdatablad. 

I forbindelse med behandling af data til afsendelse af nyhedsbreve er der ingen overførelse af data til tredjepart.Dataene vil udelukkende blive brugt til at sende nyhedsbrevet.

 

Desuden indsamles analysedata i forbindelse med nyhedsbrevet. 

2.Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dataene efter at brugeren har registreret for nyhedsbrevet er brugerens samtykke artikel 6 stk. 1 lit. e GDPR.

3.Formålet med databehandling

Indsamlingen af ​​brugerens e-mail-adresse tjener til at levere nyhedsbrevet via e-mail. 

4.Varighed af opbevaring

Personoplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling.Brugerens e-mailadresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.  

5.Indsigelses- og elimineringsmulighed

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af den berørte bruger.Til dette formål er der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. 

VII.Kontaktformular og e-mail kontakt

1.Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores hjemmeside er der kontaktformularer til rådighed, som kan bruges til elektronisk kontakt.Hvis en bruger indser denne mulighed, bliver de data, der er indtastet i indgangsmasken, sendt til os og gemt.Disse data er:

• Fornavn

• Efternavn

• Land

• Kundegruppe

• E-mailadresse

• Tekst af anmodningen

hvor kun fornavn, efternavn, e-mail-adresse og tekst af anmodningen er påkrævet.

På tidspunktet for afsendelsen af ​​meddelelsen gemmes også følgende data:

• Brugerens IP-adresse

• Dato og klokkeslæt for kontaktanmodningen

Alternativt er kontakt via den medfølgende e-mail-adresse mulig.I dette tilfælde gemmes brugerens personlige data, der sendes via e-mail. 

 

I denne forbindelse sker der ikke overførsel af data til tredjeparter.Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

2.Retsgrundlag for databehandling 

Retsgrundlag for behandling af data er i nærværelse af brugerens samtykke artikel 6 stk. 1 lit. a GDPR.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​de data, der sendes i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, lit. f DSGVO.Hvis e-mail-kontakten sigter mod at indgå en kontrakt, er yderligere retsgrundlag for behandlingen artikel 6 stk. 1 lit. b DSGVO.

3.Formålet med databehandling

Behandlingen af ​​personoplysningerne fra indgangsmasken tjener os til kun at behandle kontakten.I tilfælde af kontakt via e-mail indbefatter dette også den krævede legitime interesse i behandlingen af ​​dataene.

De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og for at sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

4.Varighed af opbevaring

Personoplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling.For de personlige data fra indgangsformularen til kontaktformularen og dem, der sendes via e-mail, er det tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet.Samtalen afsluttes, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endelig afklaret. 

 

De yderligere personoplysninger, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på seksogtyve måneder.

5.Indsigelses- og elimineringsmulighed

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger.Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid protestere mod opbevaring af sine personlige data.I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsætte.Brugeren skal kun informere os om protest af ​​hans samtykkeerklæring.Alle personlige data, der er gemt under kontakt, slettes i dette tilfælde.

 

VIII.Google analytics

1.Beskrivelse og omfang af databehandling

Vi bruger komponenten Google Analytics på vores hjemmeside.Google Analytics er en webanalysetjeneste, der drives af Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Webanalyse er hævning, indsamling og analyse af data om brugeres adfærd på vores hjemmeside.En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, fra hvilken hjemmeside den pågældende person er kommet til en hjemmeside, hvilke af hjemmesidens undersider, der er blevet besøgt, eller hvor ofte og hvor lang tid en underside blev besøgt. 

 

Vi bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics.Ved hjælp af dette tillæg vil den pågældende persons IP-adresse blive forkortet og anonymiseret af Google, såfremt adgangen til vores hjemmeside sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, som er en del i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.Forkortelsen af ​​IP-adressen fører til anonymisering.En tilordnimng af den forkortede adresse til en bestemt eller identificerbar person er så ikke længere muligt. 

 

Google Analytics placerer en cookie på brugerens computer.Ved at installere denne cookie, kan Google analysere brugen af vores hjemmeside.Hver gang et af siderne på denne hjemmeside kaldes op, forårsager internetbrowseren på brugerens computer automatisk af den respektive Google Analytics-komponent til at overføre data til Google med henblik på onlineanalyse.Som en del af denne tekniske proces vil Google være bekendt med personoplysninger, som f.eks. den pågældende persons IP-adresse, som blandt andet tjener Google til at spore den besøgendes oprindelse og klik.

 

Ved hjælp af cookien gemmes personoplysninger, som f.eks. adgangstid, stedet hvorfra hjemmesiden blev besøgt, og hvor ofte den pågældende person har besøgt hjemmesiden.Hver gang den pågældende person besøger vores hjemmeside, overføres hans/hendes personoplysninger, herunder internetforbindelsens IP-adresse, som anvendes af den pågældende person, til Google i USA.Disse personlige oplysninger lagres også af Google i USA.Google kan overføre sådanne personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til en tredjepart.

 

Denne hjemmeside bruger også rapporterne til Google Analytics-demografi, der bruger Googles interessebaserede annonceringsdata og besøgsdata fra tredjeparter (såsom alder, køn og interesser).Disse data kan føre tilbage til nogen bestemt person og kan deaktiveres til enhver tid gennem annonceindstillingerne.

2.Retsgrundlag for databehandling 

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​data er artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO og artikel 15 stk. 3 Telemedieloven.

3.Formålet med databehandling

Formålet med at bruge Google Analytics er at analysere strømmen af ​​besøgende til vores websted.Google bruger blandt andet de data og oplysninger, som er indhentet til at evaluere brugen af vores hjemmeside og for at udarbejde onlinerapporter, som viser aktiviteten på vores hjemmeside og for at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.Dette giver os mulighed for yderligere at optimere vores hjemmeside til brugeren.

 

Til dette formål ligger også vores berettigede interesse i behandling af personoplysninger i henhold til artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO. 

4.Varighed af opbevaring

Data gemt via Google Analytics slettes automatisk efter udløbet af seksogtyve måneder.

5.Indsigelses- og elimineringsmulighed

Brugeren kan forhindre opbevaring af cookies via vores hjemmeside, som det allerede er angivet, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed protestere mod permanent opbevaring af cookies.Derudover kan en cookie som allerede er blevet installeret, blive slettet via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

 

Desuden er det muligt for brugeren at gøre indsigelse mod indsamlingen af ​​data genereret af Google Analytics og behandlingen af ​​disse data af Google og for at forhindre sådanne.For at gøre dette har brugeren brug for en Browser-Add-On på linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Hent og installer.Denne Browser-Add-On informerer Google Analytics via JavaScript om, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet må overføres til Google Analytics.Installationen af ​​Browser-Add-On skal betragtes som en indvending.Hvis brugerens system slettes, formateres og geninstalleres i fremtiden, skal brugeren geninstallere Browser-Add-On for at deaktivere Google Analytics. 

6.Flere oplysninger

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/de.html hentet bliver.Google Analytics bliver under https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ forklaret mere detaljeret.

 

IX.Behandling af data i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Hvis vi behandler data i tredjelande (ikke-EU / EØS-lande) eller overfører dem til virksomheder i tredjelande, vil vi kun gøre det, hvis det er tilladt af dig eller ved lov.Hvis Kommissionen ikke har en tilstrækkelig beslutning i henhold til artikel 45 GDPR for det berørte tredjeland, dvs. hvis der ikke er tilstrækkelig beskyttelse af data i tredjelandet, sikrer vi via kontraktmæssige bestemmelser (standard EU-databeskyttelsesklausuler) eller andre egnede garantier i henhold til artikel 46 GDPR, at dit privatliv og dine personlige oplysninger er beskyttet på en passende og juridisk forsvarlig måde også i firmaet i tredjelandet.

 

X. Integration af tjenester og indhold fra tredjeparter

Det kan ske, at indholdet af dette onlinetilbud fra tredjeparter, såsom videoer fra YouTube, kort fra Google Maps eller RSS-feeds, grafik fra andre hjemmesider er integreret.Dette forudsætter altid, at udbyderne af dette indhold (i det følgende benævnt "tredjepartsleverandør") opfatter brugerens IP-adresse.Fordi uden IP-adressen kunne de ikke sende indholdet til hver brugers browser.IP-adressen er derfor nødvendig for præsentationen af ​​disse indhold.Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive leverandører bruger IP-adressen udelukkende til levering af indholdet.Vi har dog ingen indflydelse på det, hvis tredjepartsleverandører opbevarer IP-adressen, f.eks. til statistiske formål.

 

XI.Dine rettigheder som berørt person

Hvis personoplysninger behandles af dig, har du som berørt person følgende rettigheder over for den ansvarlige.For at hævde dine rettigheder nedenfor, kontakt venligst:

Pendix GmbH

Inner Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Tyskland 

E-mail: dataprotection@pendix.com

 

1.Oplysningsret

Du kan anmode om bekræftelse fra os om, hvorvidt personlige oplysninger om dig behandles af os. Foreligger en sådan behandling, kan du anmode om informationer fra os via følgende oplysning:

 

(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles;

(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;

(3) modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem de personoplysninger, der vedrører dig, er blevet offentliggjort eller stadigvæk offentliggøres;

(4) den planlagte varighed af opbevaring af dine personoplysninger eller, hvis der ikke foreligger specifikke oplysninger, kriterier for bestemmelse af varigheden af ​​oplagringen;

(5) eksistensen af ​​en ret til rettelse eller sletning af personoplysninger vedrørende dig, en ret til begrænsning af forarbejdning foretaget af den registeransvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling; 

(6) eksistensen af ​​en ret til appel til en tilsynsmyndighed;

(7) al tilgængelig information om datakilden, hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede person;

8) eksistensen af ​​en automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - betydningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og den påtænkte virkning af den pågældende behandling for den berørte person.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personlige oplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation.I den forbindelse kan du anmode om blive underretet om de relevante garantier i overensstemmelse med. Artikel 46 GDPR i forbindelse med overførslen.

 

2.Ret til berigtigelse 

Du har ret til berigtigelse og / eller færdiggørelse overfor den ansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger, der vedrører dig, er forkerte eller ufuldstændige.Den ansvarlige skal straks foretage berigtigelsen.

 

3.Ret til begrænsning af forarbejdning

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data under følgende betingelser:

(1) hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​dine personlige oplysninger i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​dine personlige oplysninger;

(2) hvis behandlingen er uretmæssig, og du nægter sletningen af ​​personoplysningerne og i stedet kræver begrænsning af brugen af ​​personoplysningerne;

(3) den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller

(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, GDPR, og det endnu ikke er sikkert, om de berettigede runde opvejer dine grunde.

Hvis behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende dig blev begrænsede, kan disse data - bortset fra lagringen af dem - kunbearbejdes med dit samtykke eller med det formål at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Union eller en medlemsstat.

Hvis begrænsningen af ​​behandlingen er begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil den ansvarlige informere dig, inden begrænsningen ophæves.

4.Ret til sletning

a) forpligtelse til at slette

Du kan kræve, at den ansvarlige sletter dine personlige oplysninger straks, og den ansvarlige er forpligtet til straks at slette disse data, hvis et af følgende gælder:

(1) Personoplysninger vedrørende dig er ikke længere nødvendige for de formål, de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet.

(2) Du tilbagekalder dit samtykke, hvorpå forarbejdningen iht. Art. 6 stk. 1 lit. a eller artikel 9 stk. 2 lit. DSGVO støttede sig, og der er ikke noget andet retsgrundlag for forarbejdning. 

(3) Du gør ifølge. Art. 21 stk. 1 DSGVO indsigelse mod behandlingen og der er ingen tidligere begrundede grunde til forarbejdning, eller du gør ifølge Art. 21 stk. 2 DSGVO indsigelse mod forarbejdning. 

(4) Dine personoplysninger er behandlet uretmæssigt. 

(5) Slettelse af personoplysninger vedrørende dig er nødvendig til opfyldelse af en retlig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den registeransvarlige er underlagt. 

(6) De personlige data vedrørende dig blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, GDPR.

b) Oplysninger til tredjepart

Hvis den ansvarlige har offentliggjort de personlige oplysninger vedrørende dig og er i henhold til GDPRs artikel 17, stk. 1 forpligtet til at slette disse, træffer han under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostninger passende foranstaltninger, også af teknisk art, for at informere den ansvarlige for databearbejdelsen, der behandler de personoplysninger derom, at du som berørt person hat krævet sletning afalle links til sådanne personoplysninger eller af kopier eller replikationer af sådanne personoplysninger. 

c) Undtagelser

Retten til at slette eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig

(1) for at udøve retten til ytringsfrihed og information;

2) til opfyldelse af en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lov eller medlemsstats lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt eller for udførelse af en opgave af almen interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der blev tillagt den registeransvarlige;

(3) af hensyn til almen interesse på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, lit. h og artikel 9, stk. 3, GDPR;

(4) til arkivformål af almen interesse, videnskabelig eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til Artikel 89, stk. 1, GDPR, i det omfang den i afsnit a) nævnte lov sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt at påvirke opfyldelsen af ​​målene med denne forarbejdning, eller

(5) at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

5.Ret til information

Hvis du har ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen overfor den ansvarlige, er denne forpligtet til at underrette alle modtagere, til hvem dine personoplysninger er blevet afsløret, om denne sletning af data eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig indsats.

Du har overfor den ansvarlige ret til at blive informeret om disse modtagere.

6.Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage personligt identificerbare oplysninger, du har givet til den ansvarlige i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.Derudover har du ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig person uden hindring fra den ansvarlige person, for hvem de personlige data i første omgang blev stillet til rådighed, forudsat at

(1) behandlingen beror på et samtykke i henhold til Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR eller artikel 9 stk. 2 lit. b DSGVO eller på en kontrakt i henhold tilacc. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO og

(2) behandlingen foregår automatisk.

Ved udøvelsen af ​​denne ret har du også ret til at udvirke, at dine personlige data vedrørende dig overføres direkte fra den ene ansvarlige person til den anden, for så vidt det er teknisk muligt.Friheder og rettigheder for andre personer må ikke påvirkes herved.

Retten til dataoverførbarhed gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​en opgave af almen interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der er delegeret til den registeransvarlige.

7.Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af årsager, der skyldes din særlige situation, mod bearbejdningen af de personlige data, der vedrører dig, som følger i henhold til artikel 6, stk. 1, e eller f DSGVO ; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. 

Den ansvarlig person behandler ikke længere de personlige data vedrørende dig, medmindre han kan demonstrere overbevisende legitime begrundelser for behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, behandles til direkte markedsføring, har du ret til at til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger med henblik på sådan reklame; dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod forarbejdning til direkte markedsføring, bliver dine personlige data ikke længere behandlet til disse formål.

Uanset direktiv 2002/58 / EF har du mulighed for i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der bruger tekniske specifikationer.

8.Ret til at tilbagekalde databeskyttelseserklæring

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din databeskyttelseserklæring.Tilbagetrækningen af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning heraf.

9.Automatiseret beslutning på individuel basis, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - der vil have retsvirkning eller tilsvarende påvirke dig på en lignende måde.Dette gælder ikke, hvis afgørelsen 

(1) er påkrævet for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem dig og den registeransvarlige,

(2) er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som rden ansvarlige er underlagt, og hvor en sådan lovgivning indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder og dine berettigede interesser, eller

(3) følger af dit udtrykkelige samtykke.

Disse afgørelser må dog ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2 litra a eller g gælder og rimelige foranstaltninger er blevet truffet for at beskytte rettigheder og friheder og dine legitime interesser.

Brugeren er ikke underlagt en sådan automatisk beslutning ved brugen af vores hjemmeside i det enkelte tilfælde, herunder profilering.

10.Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

Uden at det berører andre administrative rettigheder eller retsmidler, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du er bosat, din arbejdsplads eller sted for påstået overtrædelse, hvis du mener at behandlingen af ​​personoplysninger om dig strider imod DSGVO. 

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal underrette klageren om klagens status og resultater, herunder muligheden for et retsmiddel i medfør af artikel 78 i GDPR.